Лицензии


ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


с.Месягутово. Поликлиника

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


с.Месягутово. Стационар

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


с.Дуван

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


с.Ариево

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


с.Заимка

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


с.Вознесенка

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


с.Метели

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


с.Тастуба

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


с.Ярославка

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


д.Абдрашитово,Анзяк

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


д.Елантуб

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


д.Калмаш

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


д.Матавлы

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


с.Михайловка

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


д.Ново-Михайловка

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


д.Октябрьский

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


с.Сикияз

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


с.Старо-Халилово

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


с.Улькунды

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


с.Чертан

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ


ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ 2017 год